Huisregels

TOEGANG

 • Als gast / bezoeker van Muziekcafé TAM TAM conformeer je jezelf automatisch aan onze huisregels.
 • De minimumleeftijd is 18 jaar, onder de 18 jaar alleen toegang onder begeleiding van een volwassenen.
 • Er wordt geen toegang verleend aan personen die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.
 • Na 02:00u ’s nachts wordt geen toegang meer verleend.
 • Geldige legitimatie is verplicht.
 • Je kunt als gast / bezoeker gefouilleerd of gecontroleerd worden bij de ingang. Medewerking daartoe is verplicht.
 • Dieren hebben geen toegang.

VERBODEN

 • Binnen geldt een wettelijk rookverbod. Roken is alleen toegestaan in de daartoe aangeduide rookruimte.
 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt aan personen jonger dan 18 jaar.
 • De handel in soft- en hard drugs is verboden, evenals het bezit van harddrugs.
 • Het is verboden messen, wapens, glas, blik of voorwerpen die als wapen kunnen worden aangemerkt mee naar binnen te nemen.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen of naar buiten (m.u.v. het terras) worden genomen.
 • Groepskenmerkende negatief sfeerbepalende kleding.

VEILIGHEID

 • Instructies van het personeel dienen in het belang van de eigen veiligheid direct opgevolgd te worden.
 • Veiligheid wordt mede door middel van camera’s geregistreerd. Bij een bezoek aan Muziekcafé TAM TAM stem je in met het maken van deze opnames.

GEDRAG

 • Ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag worden onder andere racistische, fascistische, seksistische, beledigende en discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en agressief gedrag, vernielingen en geweld verstaan. Respect voor medebezoekers, personeel en het gebouw is een vereiste.
 • In de directe omgeving van Muziekcafé TAM TAM wonen veel mensen. Bezorg onze buren bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Het verblijf in Muziekcafé TAM TAM is geheel op eigen risico.
 • Muziekcafé TAM TAM is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of schade aan of van eigendommen.
 • Mogelijk wordt er meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Muziekcafé TAM TAM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor. Gehoorbeschermers zijn verkrijgbaar tegen vergoeding.

ALGEMEEN

 • Indien het binnen te druk is of grote drukte wordt verwacht, behoud Muziekcafé TAM TAM het recht je de toegang te weigeren.
 • Bij overtreding van de huisregels wordt de toegang ontzegd zonder restitutie van evt. entreegeld.